Thủ tục

Bí quyết tránh bị giảm trừ bồi thường bảo hiểm khi ô tô bị tai nạn
Giảm trừ bồi thường bảo hiểm xảy ra khi khách hàng vi phạm hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra thiệt hại.
Cháy xe khi đang lưu thông, bảo hiểm sẽ bồi thường bao nhiêu?
Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm thân vỏ cho xe ô tô, khi cháy xe sẽ được bồi thường, thậm chí được bồi thường toàn bộ giá trị xe.
Mất giấy chứng nhận bảo hiểm có được giải quyết bồi thường?
Nếu mất Giấy chứng nhận hay Hợp đồng bảo hiểm, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại, giải quyết bồi thường.
Đòi bồi thường bảo hiểm xe: Sẽ không phải tự đi xin hồ sơ công an?
Thông tư số 63/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết về quy trình xử lý tai nạn giao thông và cung cấp hồ sơ khi doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu.