Đòi bồi thường bảo hiểm xe: Sẽ không phải tự đi xin hồ sơ công an?

TimXe.Net | | 826 lượt xem | Bảo hiểm
Xếp hạng 3.9 - 9 đánh giá

Thông tư số 63/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết về quy trình xử lý tai nạn giao thông và cung cấp hồ sơ khi doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu.

Đòi bồi thường bảo hiểm xe: Sẽ không phải tự đi xin hồ sơ công an?
ban hành thông tư mới, có điều khoản về cung cấp hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày 19/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành thông tư số 63/2020/TT-BCA quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ (sau đây gọi chung là ) của lực lượng cảnh sát giao thông.

Điểm mới của thông tư là có một điều khoản (điều 21) quy định về việc cung cấp sao trích hồ sơ để làm thủ tục bảo hiểm.

Cụ thể, khi doanh nghiệp bảo hiểm có công văn đề nghị hoặc giấy giới thiệu cử cán bộ của mình đến liên hệ với cơ quan, đơn vị công an đang thụ lý điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông để trích sao hồ sơ phục vụ cho việc giải quyết quyền lợi của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông có tham gia bảo hiểm thì căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thụ lý điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm cung cấp tài liệu (bản phô tô, đóng dấu sao y bản chính có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị) theo quy định của pháp luật.

 
 

Việc cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp bảo hiểm phải được ghi vào mục hình thức giải quyết trong sổ theo dõi vụ tai nạn giao thông theo mẫu số 01/TNĐB ban hành theo Thông tư này và có Phiếu cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu số 16/TNĐB ban hành theo Thông tư này.

Một chuyên gia trong lĩnh vực cho hay, việc Bộ Công an quy định trách nhiệm của lực lượng chức năng cung cấp sao trích hồ sơ tai nạn giao thông cho doanh nghiệp bảo hiểm là điểm mấu chốt để giải quyết các vướng mắc lâu nay giữa doanh nghiệp và khách hàng mua bảo hiểm, trong những vụ TNGT có sự vào cuộc của công an.

Tuy nhiên, thông tư chưa quy định thời hạn cụ thể của việc cung cấp sao trích hồ sơ TNGT của công an cho doanh nghiệp bảo hiểm là bao nhiêu ngày.

Thông tư mới thay thế thông tư số 77/2012/TT-BCA ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Đối với những vụ tai nạn giao thông xảy ra trước ngày 1/1/2021 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BCA.