Thủ tục

Thủ tục làm lại giấy tờ đăng ký xe không chính chủ bị mất
gười mua xe không chính chủ (xe đã mua bán qua nhiều đời chủ mà bị mất giấy đăng ký xe thì thủ tục đăng ký sang tên từ chủ gốc (người đứng tên trong giấy đăng ký xe) sang tên của mình
Lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký xe
Lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số (áp dụng chung cho cả 3 khu vực I, II, III)
Hướng dẫn thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô xe máy chuyển vùng
Hướng dẫn trình tự, lệ phí, thủ tục rút hồ sơ gốc ô tô, xe máy để làm thủ tục sang tên chuyển vùng xe khác tỉnh