Tất cả
Làn, vạch kẻ đường
Biển báo, đèn tín hiệu
Tốc độ, khoảng cách
Dừng xe, đỗ xe
Chuyển hướng, nhường đường
Nồng độ cồn, ma túy
Khác
Giá xe đang giảm, đề xuất giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp đã được thông qua nhưng chưa áp dụng nên nhiều người có ý định mua xe trước, đăng ký sau. Thời gian đăng ký xe đã được quy định rõ tại Luật Quản lý thuế.
100.000 Đ - 200.000 Đ đối với cá nhân - 200.000 Đ - 400.000 Đ đối với tổ chức
4.000.000 - 6.000.000 vnđ đối với cá nhân, 8.000.000 - 12.000.000 vnđ đối với tổ chức
2.000.000 - 4.000.000 đối với cá nhân, 4.000.000 - 8.000.000 đối với tổ chức vnđ
500.000 - 1.000.000 đối với cá nhân; 1.000.000 - 2.000.000 đối với tổ chức vnđ
200.000 - 400.000 đối với cá nhân; 400.000 - 800.000 đối với tổ chức vnđ
100.000 - 200.000 đối với cá nhân; 200.000 đồng đến 400.000 vnđ
100.000 - 200.000 đối với cá nhân; 200.000 đồng đến 400.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
400.000 - 600.000 vnđ
Cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000 - 60.000 vnđ
5.000.000-7.000.000 hoặc 10.000.000 - 14.000.000 (nếu gây tai nạn) vnđ
5.000.000-7.000.000 vnđ hoặc 10.000.000 - 14.000.000 vnđ (nếu gây tai nạn) 
5.000.000-7.000.000 hoặc 10.000.000 - 14.000.000 (nếu gây tai nạn) vnđ
5.000.000-7.000.000 hoặc 10.000.000 - 14.000.000 (nếu gây tai nạn) vnđ
16.000.000 - 18.000.000 vnđ
2.000.000 - 3.000.000 vnđ
5.000.000 - 6.000.000 vnđ
2.000.000 - 3.000.000 vnđ