Mất giấy chứng nhận bảo hiểm có được giải quyết bồi thường?

TimXe | | 673 lượt xem | Bảo hiểm
Xếp hạng 3.8 - 9 đánh giá

Nếu mất Giấy chứng nhận hay Hợp đồng bảo hiểm, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại, giải quyết bồi thường.

Mất giấy chứng nhận bảo hiểm có được giải quyết bồi thường?
Mất GCNBH hoặc HĐBH, khách hàng có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại và giải quyết bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Anh Nguyễn Hữu Tuấn (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi bị mất giấy và hợp đồng bảo hiểm có xin cấp lại được không? Nếu mất các giấy tờ này, bảo hiểm có bồi thường khi xảy ra thiệt hại không?

Liên quan đến thắc mắc này, theo Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) phải được lập thành văn bản. Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đều có hệ thống ghi nhận và lưu trữ thông tin khách hàng. Khi giao kết hợp đồng, toàn bộ thông tin của hợp đồng đã được doanh nghiệp bảo hiểm lưu trữ trên hệ thống.

Vì vậy, nếu bị mất giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, trong một số trường hợp, bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại GCNBH và HĐBH, đồng thời, giải quyết bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Về điều kiện để được cấp lại GCNBH/HĐBH gồm: GCNBH/HĐBH vẫn còn hiệu lực, có đầy đủ các giấy tờ chứng minh hợp lệ là người sở hữu GCNBH đã mất này như: Chứng minh thư; Giấy tờ xe, tài sản, hàng hoá; Biên lai thanh toán phí; …

Thủ tục yêu cầu cấp lại GCNBH/HĐBH có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất khi khách hàng biết rõ DNBH nào cấp GCNBH/HĐBH, có thể liên hệ qua hotline hoặc đến trực tiếp chi nhánh của DNBH, nơi cấp để thông báo mất GCNBH/HĐBH và làm giấy đề nghị xin cấp lại theo mẫu, trình bày lí do thất lạc, đánh mất GCNBH.

Sau khi xác định đúng người yêu cầu đã giao kết hợp đồng bảo hiểm, DNBH sẽ tiến hành cấp lại GCNBH/HĐBH.

Trường hợp thứ hai, khi không biết nơi nào cấp GCNBH/HĐBH, khách hàng có thể làm đơn đề nghị hỗ trợ kiểm tra thông tin, gửi đến Cục quản lý giám sát bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm nhờ rà soát lại thông tin về DNBH cấp, thông tin về GCNBH/HĐBH. Sau đó, tiến hành thực hiện các bước như trường hợp thứ nhất.

Ngoài ra, để yêu cầu DNBH giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi bị mất GCNBH/HĐBH, khách hàng lưu ý làm theo các bước sau:

Đầu tiên, làm đơn Thông báo về việc mất GCNBH/HĐBH gửi DNBH (biết rõ DNBH cấp), gửi Cục QLGSBH/ Hiệp hội BH nhờ hỗ trợ kiểm tra thông tin (không rõ DNBH nào cấp).
Sau khi xác định đúng đã giao kết HĐBH, DNBH sẽ tiến hành cấp lại luôn GCNBH/HĐBH và giải quyết bồi thường bảo hiểm theo yêu cầu.