Cần mua xe

Mã tin MX_00000423
Đà Nẵng | MX_00000423
Cần mua ô tô từ 4 – 7 chổ đã qua sử dụng , kể cả xe đang thế chấp , trả góp , thanh toán nhanh , hoa hồng cho người giới thiệu ..
Nguyễn Ngọc Hào
Ông Ích Khiêm Đà Nẵn, Đà Nẵng
Đà Nẵng
2019-06-25
Mã tin MX_00000236
Tp. Hồ Chí Minh | MX_00000236
Thu mua tất cả các dòng xe đã qua sử dụng với giá tốt, cao hơn thị trường 20%. có hoa hồng cho người giới thiệu. Kể cả xe tỉnh, xe thế chấp ngân hàng... Mua tiền mặt hoặc chuyển khoản nhanh gọn.
Nguyễn đại Việt
quang trung, Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
2019-06-25