Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng

TimXe | | 874 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.5 - 11 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4301S - Đà Nẵng
Địa chỉ: 25 Hoàng Văn Thái - P.Hòa Minh - Q.Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3765016 Fax: 0236.3730511
Giám đốc: Nguyễn Hương – 0903.507.797
P.Giám đốc: Nguyễn Quảng – 0903.525.626
P.Giám đốc: Bùi Văn Tấn – 0905.111.700

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4302S - Đà Nẵng
Địa chỉ: Km 800 + 40 Xã Hoà Châu – Hoà Vang - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3685988 Fax: 0236.3685988
Giám đốc: Nguyễn Hương – 0903.507.797
P.Giám đốc: Nguyễn Quảng – 0903.525.626
P.Giám đốc: Bùi Văn Tấn – 0905.111.700