Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cần Thơ

TimXe | | 933 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.8 - 10 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cần Thơ

1. Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6501S - Cần Thơ
Địa chỉ: 19A, KCN Trà nóc 1, Q Bình Thuỷ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3844226 Fax: 0292.3844227
Giám đốc: Tống Hoàng Kha – 0939.988.889
P.Giám đốc: Lê Chí Thanh - 0913.527.129
P.Giám đốc: Lê Thường Xuân - 0919.757.736

2. Chi nhánh Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6502S - Cần Thơ
Địa chỉ: KV1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3663379 Fax: 0292.3943879
Giám đốc: Tống Hoàng Kha – 0939.988.889
P.Giám đốc: Đoàn Khánh Quang Trung - 0939.007.968

3. Trung Tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D
Địa chỉ: số 26B, Nguyễn Văn Linh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ.
Điện thoại/ Fax: 0292.3811688
P. Giám đốc phụ trách: Châu Ngọc Ý - 0908.990891;
Mail: ttdk6502d@gmail.com