Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Yên Bái

TimXe | | 899 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.3 - 9 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Yên Bái

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2101S - Yên Bái
Địa chỉ: Km2 - Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái
Điện thoại: 0216.3867502 Fax: 0216.3867296
Giám đốc: Chu Anh Phương – 0912.134.799
Phó giám đốc: Lê Trường - 0913466689

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2102D - Yên Bái
Địa chỉ: bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi, TX. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 02163.870989 Fax: 02163.872989
Giám đốc: Nguyễn Thanh Tú - 0987.757760
Email: dangkiemmientay@gmail.com