Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Phúc

TimXe | | 860 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.5 - 13 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Phúc

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8801S - Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Xã Khai Quang - T.P Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3860848 Fax: 0211.3841069
P.Giám đốc: Bạch Thảo Nguyên - 0913.081319
P.Giám đốc: Lê Duy Cương – 0983.391.025
P.Giám đốc: Trịnh Hùng Vĩ – 0988.870.359

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8802D - Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Thôn Yên Lỗ - xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Điện thoại/Fax:02113888566
Phó Giám đốc phụ trách: Phạm Việt Hưng – 0965.837.879