Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Long

TimXe | | 1,029 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.3 - 13 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Long

1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6401V - Vĩnh Long
Địa chỉ: 10/2 Đinh Tiên Hoàng - F8 - T.P Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3824934 Fax: 0270.3820105
Giám đốc: Phạm Ngọc Nam - 0903.833.106
Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Vinh – 0903.620.636