Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tuyên Quang

TimXe | | 1,038 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.9 - 17 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tuyên Quang

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2201S - Tuyên Quang
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã An Tường - TP. Tuyên Quang
Điện thoại: 0207-3873.066 Fax: 0207-3872.827
Giám đốc: Mai Đại Độ – 01225.223.499
Phó Giám đốc: Ma Công Thường– 0913228588
Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Hưng– 0912336338