Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Trà Vinh

TimXe | | 853 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.2 - 11 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Trà Vinh

1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8401V - Trà Vinh
Địa chỉ: 151 Nguyễn Đáng - P.7 - TX Trà Vinh - Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3840379 Fax: 0294.3840627
Giám đốc: Nguyễn Văn Triếu
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Hạng – 0913.659.501