Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tiền Giang

TimXe | | 975 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.7 - 9 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tiền Giang

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6301S - Tiền Giang
Địa chỉ: Thân Cửu nghĩa - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Điện thoại: 0273.3935153 Fax: 0273.3935154
Giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp - 0918.188.339
P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn - 0125.505.959

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6302D - Tiền Giang
Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0273.3515777; Fax: 0273.3832777
Q. Giám đốc: Trần Hoàng Thuấn - 0907.705.078
Email: minh.ntt@dkquocthang.vn