Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thừa Thiên Huế

TimXe | | 783 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.5 - 12 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thừa Thiên Huế

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S - Huế
Địa chỉ: 150 Điện Biên Phủ - TP Huế
Điện thoại: 0234.3826791 Fax: 0234.3836259
Giám đốc: Hồ Sĩ Xuân Diệu – 0913.453.980
P.giám đốc: Đào Hữu Long – 0914.126.165
P.giám đốc: Ngô Văn Tiến – 0905. 828.400

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7502S - Huế
Địa chỉ: Hương Văn, Hương Trà, TT- Huế
Điện thoại: 0234.3760086 Fax: 0234.3750889
Giám đốc: Hồ Sĩ Xuân Diệu – 0913.453.980
P.giám đốc: Đào Hữu Long – 0914.126.165
P.giám đốc: Ngô Văn Tiến - 0905.828.400