Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thanh Hóa

TimXe | | 666 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.0 - 9 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thanh Hóa

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S - Thanh Hoá
Địa chỉ: 267 Bà Triệu - Đông Thọ - TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.3961959 Fax: 0237.3961831
Giám đốc: Lâm Minh Phúc - 0913.293741
P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thái – 0912.265.496
P.Giám đốc: Bùi Văn Tuyên – 0912.142.347
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát – 0913.293.246

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3602S - Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Bắc Sơn - TX Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0237.3776700 Fax: 0237.3771577
Giám đốc: Lâm Minh Phúc - 0913.293741
P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thái – 0912.265.496
P.Giám đốc: Bùi Văn Tuyên – 0912.142.347
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát – 0913.293.246

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D - Thanh Hoá
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, P. Quảng Thành, T.p Thanh Hoá
Điện thoại: 0237.2221868 Fax: 0237.2221868
Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải - 0983.471.345
P.Giám đốc: Lê ngọc Thắng - 0966.547.678