Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tây Ninh

TimXe | | 685 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.0 - 10 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tây Ninh, Tràng Bảng, huyện Tân Châu

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7001S - Tây Ninh
Địa chỉ: Tỉnh lộ 4 - Ninh Sơn - Thị Xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3821820 Fax: 0276.3824223
Giám đốc: Vũ Công Phong – 0913.761.295
Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707
Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909.246.677

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7002S - Tây Ninh
Địa chỉ: Đường tránh xuyên Á, ấp Lộc Trát, Tràng Bảng, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3893457 Fax: 0276.3893457
Giám đốc: Văn Công Phong – 0913.761.295
Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7003D - Tây Ninh
Địa chỉ: đường 793, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
TEL/FAX: 0276.3737003
Giám đốc: Văn Công Phong - 0913761295
Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa - 0909246677