Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Trị

TimXe | | 731 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.1 - 9 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Trị

1. Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S - Quảng Trị
Địa chỉ: 61 Lý Thương Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3561546 Fax: 0233.3561159
Giám đốc: Nguyễn Xuân Hà – 0913.485.727
Phó Giám đốc: Trần Việt Hùng – 0914.127.246

2. Chi nhánh Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7402S - Quảng Trị
Địa chỉ: Km 4 +700 Điện biên Phủ (9D), phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3568688 Fax: 0233.3522689
Giám đốc: Nguyễn Xuân Hà – 0913.485.727
Phó Giám đốc: Trần Việt Hùng – 0914.127.246

3. Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 7402D - Quảng Trị
Địa chỉ: Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3630888 Fax: 0233.3630111
P.Giám đốc phụ trách: Hà Văn Trọng - 0971.241.777