Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Ngãi

TimXe | | 690 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.8 - 17 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Ngãi

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S - Quảng Ngãi
Địa chỉ: Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3842899 Fax: 0255.3842888
Giám đốc: Nguyễn Thanh Mẫn – 0935.017.747
P.giám đốc: Lê Ngọc Duy Minh– 0983575317

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602D - Quảng Ngãi
Địa chỉ: Km 1065+400, QL 1A, Nghĩa Phương, Tư Nghĩa,Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3927555 Fax: 0255.3927999.
Phó Giám đốc phụ trách: Trần Ngọc Duy - 0935.854.768
Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Đại Lộc - 0909.047800