Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Phú Thọ

TimXe | | 632 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.0 - 9 đánh giá

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Phú Thọ

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V - Phú Thọ
Địa chỉ: 2821, đại lộ Hùng Vương, p. Vân Cơ, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 0210-3854342 Fax: 0210-3848937
Giám đốc: Nguyễn Văn Tập – 0912.790.504
Phó giám đốc: Vũ Mạnh Dũng – 0915.969.681
Phó giám đốc: Phùng Mạnh Duẩn – 0912.891.767

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1902D - Phú Thọ
Địa chỉ: QL2, Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.625.0008 Fax: 0210.625.0008
Email: dangkiempt1902d@gmail.com
Phó giám đốc: Nguyễn Đôn Ý - 0936.818383
Phó giám đốc: Trần Minh Lượng - 0914010901