Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Ninh Thuận

TimXe | | 637 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.7 - 11 đánh giá

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Ninh Thuận

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8501S - Ninh Thuận
Địa chỉ: Bình Quý - Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3868123 Fax: 0259.3868850
Giám đốc: Tạ Hậu – 0917.445.558
Phó Giám đốc: Lê Kông Quyền – 0947.171.077