Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Ninh Bình

TimXe | | 960 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.5 - 31 đánh giá

Tổng hợp trung tâm đăng kiểm xe tại Ninh Bình

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3501D - Ninh Bình (Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Ninh Bình)
Địa chỉ: phố Hòa An, phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3873734 Fax: 0229.3883619
Giám đốc: Nguyễn Trung Thao - 0913.292.124
Phó giám đốc: Nguyễn Kiến Hùng - 0916.426.625
Phó giám đốc: Phạm Tấn Tài - 0916.938.688

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D - Ninh Bình
Địa chỉ: Phố Bích Sơn, P.Bích Đào, TP Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3632386 Fax: 0229.3632386
Giám đốc: Nguyễn Công hoan - 0912.038.156
Phó Giám đốc: Nguyễn Sinh Phú - 0902.269.901