Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Nghệ An

TimXe | | 665 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.0 - 11 đánh giá

Tổng hợp trung tâm đăng kiểm tại Nghệ An

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3701S - Nghệ An
Địa chỉ: 72 Phan Bội Châu - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3846751 Fax: 0238.3846704
Giám đốc: Nguyễn Quý Khánh – 0913.274.091
P.Giám đốc: Nguyễn Thái Đông – 0912.479.060
P.Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430
P.Giám đốc: Nguyễn Trinh Tài - 0982551387

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S - Nghệ An
Địa chỉ: Xã Đông Hiếu – TX Thái Hoà - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3962728 Fax: 0238.3962727
Giám đốc: Nguyễn Quý Khánh – 0913.274.091
P.Giám đốc: Nguyễn Thái Đông – 0912.479.060
P.Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430
P.Giám đốc: Nguyễn Trinh Tài - 0982551387

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3703D - Nghệ An
Địa chỉ: Km 6, QL 46, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3618999 Fax: 0238.3792899
P. Giám đốc phụ trách: Hồ Hữu Hưng – 0963.824377

4. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3704D - Nghệ An
Địa chỉ: xã Diễn Hòng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3719199 Fax: 0238.3819199
P. Giám đốc phụ trách: Hoàng Mạnh Huynh – 0902.285237

5. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3705D - Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3618866 Fax: 0238.3616688
Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430