Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đồng Nai

TimXe | | 687 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.8 - 11 đánh giá

Tổng hợp các địa điểm đăng kiểm xe tại Đồng Nai, Tp. Biên Hòa, Long Khánh, Định Quán, Long Thành

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S - Đồng Nai
Địa chỉ: Số 25, Đường 2A, KCN Biên Hoà II - P.An Bình - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3891744 Fax: 0251.3891609
Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779
Phó Giám đốc: Trịnh Hoài Nam - 0943.396.685
Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang - 0913.851.345
Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải - 0949.461.247
Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S - Đồng Nai
Địa chỉ: Khu Xuân Bình - TT Xuân lộc - Long Khánh - Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3876020 Fax: 0251.3876020
Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779
Phó Giám đốc: Trịnh Hoài Nam - 0943.396.685
Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang – 0913.851.345
Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải - 0949.461.247
Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S - Đồng Nai
Địa chỉ: QL 20, Ấp Trung Hoà, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3615527 Fax: 0251.3615527
Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779
Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207
Phụ trách Trạm: Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

4. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D - Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1A, xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3893198 Fax: 0251.3893198
Giám đốc: Lê Sơn Tuyền – 0983.727.627
P.Giám đốc: Lương Minh Tú – 0989.776.756

5. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D - Đồng Nai
Địa chỉ: 370/2A Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tâm, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mail:dangkiem60.05d@gmail.com Fax: 0251.8838037
P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Minh– 0946.609292

 

6. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6006D - Đồng Nai
Địa chỉ: Xá An Phước, Huyện Long Thành-Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3510760
Giám đốc: Trương Tiến Diệu - 0919.040005