Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cà Mau

TimXe | | 605 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 4.2 - 9 đánh giá

Tổng hợp các trung tâm đăng kiểm xe tại Cà Mau

1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6901V - Cà Mau
Địa chỉ: Ấp 5 - Xã An Xuyên - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290.3835576 Fax: 0290.3835576
Giám đốc: Đặng Hoàng Phong – 0919.091019
P. Giám đốc: Lê Hoàng Kiếm – 0913639693