Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bình Thuận

TimXe | | 618 lượt xem | Trung tâm đăng kiểm
Xếp hạng 3.8 - 10 đánh giá

Tổng hợp các trung tâm đăng kiểm xe ô tô tại Bình Thuận, Thuận Nam, Phan Thiết

1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S - Bình Thuận
Địa chỉ: Số 5 Từ Văn Tư - Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3821961 Fax: 0252.3827426
Giám đốc: Trương Ngọc Thiện - 0983.881.817

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D - Bình Thuận
Địa chỉ: Km 32 xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Tel/Fax: 0252.2481080
P. Giám đốc: Bùi Minh Thiệu - 0935.727801
P. Giám đốc: Nguyễn Đình Nhựt - 0984.007.478