Bảng giá xe ô tô hãng Lexus tháng 07/2024

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Lexus LX 515 Triệu 11.5 Tỷ 10 Triệu 91 Tỷ 295
Lexus LS 959 Triệu 6.9 Tỷ Chưa có dữ liệu 15
Lexus ES 680 Triệu 4 Tỷ 990 Triệu 2 Tỷ 280 Triệu 2 Tỷ 499 Triệu 17
Lexus GS 768 Triệu 868 Triệu Chưa có dữ liệu 10
Lexus GX 192 Triệu 29.8 Tỷ 5 Tỷ 680 Triệu 6 Tỷ 298 Triệu 79
Lexus RX 215 Triệu 4 Tỷ 680 Triệu 475 Triệu 4.9 Tỷ 149
Lexus NX 1 Tỷ 550 Triệu 3 Tỷ 568 Triệu Chưa có dữ liệu 12
Lexus IS 1 Tỷ 250 Triệu 1 Tỷ 289 Triệu Chưa có dữ liệu 4
Lexus LM 300 6 Tỷ 250 Triệu 6.5 Tỷ Chưa có dữ liệu 2
Lexus LS 460L 2 Tỷ 550 Triệu 2 Tỷ 550 Triệu Chưa có dữ liệu 2
Lexus RX 300 2 Tỷ 930 Triệu 2 Tỷ 930 Triệu Chưa có dữ liệu 1