Bảng giá xe ô tô hãng Lexus tháng 09/2022

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Lexus LX 515 Triệu 11.5 Tỷ 10 Triệu 91 Tỷ 250
Lexus LS 959 Triệu 4 Tỷ 950 Triệu Chưa có dữ liệu 12
Lexus ES 680 Triệu 4 Tỷ 990 Triệu 2 Tỷ 280 Triệu 2 Tỷ 499 Triệu 14
Lexus GS 768 Triệu 2.3 Tỷ Chưa có dữ liệu 14
Lexus GX 192 Triệu 5 Tỷ 150 Triệu 5 Tỷ 680 Triệu 6 Tỷ 298 Triệu 72
Lexus RX 215 Triệu 4 Tỷ 680 Triệu 475 Triệu 4.9 Tỷ 128
Lexus NX 1 Tỷ 550 Triệu 3 Tỷ 568 Triệu Chưa có dữ liệu 11
Lexus IS 1 Tỷ 250 Triệu 1 Tỷ 289 Triệu Chưa có dữ liệu 4