Bảng giá xe ô tô hãng Lexus tháng 01/2021

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Lexus LX 515 Triệu 10.6 Tỷ 10 Triệu 12.5 Tỷ 202
Lexus LS 959 Triệu 4 Tỷ 950 Triệu Chưa có dữ liệu 12
Lexus ES 680 Triệu 4 Tỷ 990 Triệu 2 Tỷ 280 Triệu 2 Tỷ 499 Triệu 14
Lexus GS 768 Triệu 2.3 Tỷ Chưa có dữ liệu 11
Lexus GX 192 Triệu 5 Tỷ 150 Triệu 5.8 Tỷ 6 Tỷ 298 Triệu 59
Lexus RX 215 Triệu 4 Tỷ 680 Triệu 475 Triệu 4.9 Tỷ 108
Lexus NX 1 Tỷ 850 Triệu 3 Tỷ 568 Triệu Chưa có dữ liệu 10
Lexus IS 1 Tỷ 250 Triệu 1 Tỷ 289 Triệu Chưa có dữ liệu 4