Bảng giá xe ô tô hãng Lexus tháng 12/2023

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Lexus LX 515 Triệu 11.5 Tỷ 10 Triệu 91 Tỷ 286
Lexus LS 959 Triệu 6.9 Tỷ Chưa có dữ liệu 13
Lexus ES 680 Triệu 4 Tỷ 990 Triệu 2 Tỷ 280 Triệu 2 Tỷ 499 Triệu 14
Lexus GS 768 Triệu 2.3 Tỷ Chưa có dữ liệu 14
Lexus GX 192 Triệu 29.8 Tỷ 5 Tỷ 680 Triệu 6 Tỷ 298 Triệu 82
Lexus RX 215 Triệu 4 Tỷ 680 Triệu 475 Triệu 4.9 Tỷ 140
Lexus NX 1 Tỷ 550 Triệu 3 Tỷ 568 Triệu Chưa có dữ liệu 12
Lexus IS 1 Tỷ 250 Triệu 1 Tỷ 289 Triệu Chưa có dữ liệu 4