Hãng xe Hummer

Giới thiệu Hummer

Hầm hố, to khỏe đó là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc tới những chiếc xe Hummer. Thực tế,trong lịch sử thương hiệu Hummer, thì tất cả những gì bạn thấy là những chiếc SUV. Không có chiếc xe con nào do Hummer sản xuất.

Thương hiệu Hummer thực sự có thể khiến chúng ta nhớ tới một thương hiệu khác trong quân đội, đó là Jeep. Hình thành bởi công ty Willys-Overland vào những năm 1940, thương hiệu Jeep trở nên phổ biến đến nỗi khi ông Henry J. Kaiser mua lại công ty Willys-Overland vào năm 1953, tên của nó đã được đổi thành Kaiser-Jeep và vẫn giữ chữ Jeep bên cạnh.

Năm 1970, Hãng ôtô của Mỹ đã mua lại Kaiser-Jeep và đổi tên nó thành Tập đoàn Jeep. Vào thời điểm đó, Jeep đang sản xuất các loại xe thông qua hai nhánh: Một là nhánh Sản phẩm Thương mại ở Toledo, Ohio. Hai là nhánh Sản phẩm cho Chính phủ ở South Bend, Indiana.

Một năm sau đó, nhánh Sản phẩm cho Chính phủ đã trở thành công ty độc lập với tên gọi AM General. Vào đầu những năm 1980, Công ty này, nay do Tập đoàn LTV sở hữu đã thiết kế một loại xe theo hợp đồng với Quân đội Mỹ. Với tên gọi Xe di động đa mục đích (High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle - HMMWV, hay Humvee). Humvee được thiết kế để làm xe chiến sự chính trong quân đội. AM General ký được một hợp đồng sản xuất vào năm 1983 (là hợp đồng đầu tiên trong rất nhiều hợp đồng với Quân đội Mỹ) với yêu cầu cung cấp 55.000 chiếc xe trong thời gian 5 năm.