Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

| Thị trường
Xếp hạng 4.1 - 9 đánh giá

Trong tháng 10/2019, cả Kia Rio và Hyundai Creta đều góp mặt ở danh sách 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga.

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

1. (: 11.712 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

2. (doanh số: 8.724 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

3. (doanh số: 8.296 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

4. (doanh số: 6.806 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

5. (doanh số: 4.702 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

6. (doanh số: 4.545 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

7. (doanh số: 3.704 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

8. (doanh số: 3.691 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

9. (doanh số: 3.431 chiếc).

Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Nga: Gọi tên Kia Rio, Hyundai Creta

10. (doanh số: 3.404 chiếc).

Ngọc Hân (Theo BSCB)