Thông tin của bạn
Thông tin bổ sung
Liên hệ để được phản hồi nhanh chóng
support@timxe.net
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:15 (thứ 2 - thứ 6)
Đơn hàng của bạn
Thông tin Tổng tiền hàng
Bọc Vô Lăng Da Thật Nguyên Tấm Cao cấp
Sku: B130
210,000 vnđ
Phí vận chuyển 25,000 vnđ
Thành tiền 235,000 vnđ
Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.
Với phương thức thanh toán khi nhận hàng, bạn có thể trả tiền mặt cho người giao hàng theo hóa đơn. Hình thức này được áp dụng trên toàn quốc và không yêu cầu phải trả trước một khoản tiền nào. Bạn chỉ phải thanh toán khi nhận được hàng theo đúng số tiền của đơn hàng.