Tin bán xe bởi Thiện Châu

Thiện Châu
Mã tài khoản: U00000381
Ngày tham gia: 17.06.2020
Tổng số tin: 17

Tìm thấy 17 tin

Xe Hino FC 2020 Nhập khẩu

960 Triệu
Xe mới
2020
Nhập khẩu
Số sàn
Dầu
1 Km
960 Triệu
Tp. Hồ Chí Minh
20/09 01:00
1,121 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hino FC 2020 2020 Nhập khẩu

  900 Triệu
  Xe mới
  2020
  Nhập khẩu
  Số sàn
  Dầu
  Mới
  900 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  06/08 06:00
  1,087 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hyundai Mighty 2019

  525 Triệu
  Xe mới
  2019
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  525 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  19/07 01:00
  889 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hyundai Mighty 2020 2020

  500 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  500 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  27/05 01:00
  909 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe tải 2,5 tấn - dưới 5 tấn 2020

  100 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  Mới
  100 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  26/05 06:00
  682 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe tải 5 tấn - dưới 10 tấn 2020

  570 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  570 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  11/04 06:00
  881 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hãng khác Xe cổ 2020

  570 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  570 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  13/03 06:00
  964 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe tải 1 tấn - dưới 1,5 tấn 2020

  456 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  456 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  03/12 06:00
  876 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hino FC 2020 2020

  840 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  840 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  02/08 01:00
  1,040 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Isuzu NMR 2020 2020

  630 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  630 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  17/06 06:00
  1,042 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Isuzu QKR 2020

  480 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  480 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  09/06 06:00
  992 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hyundai Mighty 2020 2020

  655 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  655 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  25/04 01:00
  857 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hino XZU 2019

  550 Triệu
  Xe mới
  2019
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  550 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  09/01 06:00
  949 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe Hyundai Mighty 2020

  725 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  1 Km
  725 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  24/11 01:00
  915 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh
 • Xe tải 2,5 tấn - dưới 5 tấn 2020

  500 Triệu
  Xe mới
  2020
  Trong nước
  Số sàn
  Dầu
  Mới
  500 Triệu
  Tp. Hồ Chí Minh
  13/07 13:59
  879 lượt xem
 • Lưu tin
 • So sánh