Bảng giá xe ô tô hãng VinFast tháng 06/2024

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
VinFast Fadil 383 Triệu 386 Triệu 33 Triệu 499 Triệu 66
VinFast LUX A2.0 881 Triệu 881 Triệu 731 Triệu 10 Tỷ 744 Triệu 32
VinFast LUX SA2.0 1 Tỷ 126 Triệu 1 Tỷ 490 Triệu 881 Triệu 1 Tỷ 343 Triệu 9