Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki tháng 04/2024

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Suzuki Swift 389 Triệu 525 Triệu 359 Triệu 990 Triệu 53
Suzuki Vitara 190 Triệu 690 Triệu Chưa có dữ liệu 9
Suzuki Ertiga 346 Triệu 460 Triệu 499 Triệu 559 Triệu 30
Suzuki Ciaz 433 Triệu 479 Triệu 465 Triệu 499 Triệu 18
Suzuki Alto 235 Triệu 235 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Suzuki APV 178 Triệu 248 Triệu 299 Triệu 299 Triệu 3
Suzuki Blind Van Chưa có dữ liệu 268 Triệu 305 Triệu 3
Suzuki Carry 215 Triệu 280 Triệu 243 Triệu 335 Triệu 45
Suzuki Celerio 359 Triệu 359 Triệu 309 Triệu 359 Triệu 30
Suzuki Super Carry Pro Chưa có dữ liệu 299 Triệu 299 Triệu 1
Suzuki Super Carry Truck Chưa có dữ liệu 268 Triệu 268 Triệu 1
Suzuki XL 7 519 Triệu 575 Triệu 564 Triệu 589 Triệu 4