Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes-Benz tháng 10/2020

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Mercedes-Benz S class 155 Triệu 10.5 Tỷ 3 Tỷ 210 Triệu 19.1 Tỷ 123
Mercedes-Benz C class 130 Triệu 2 Tỷ 330 Triệu 1 Tỷ 165 Triệu 1 Tỷ 929 Triệu 308
Mercedes-Benz A class 735 Triệu 1 Tỷ 279 Triệu Chưa có dữ liệu 6
Mercedes-Benz E class 57 Triệu 2 Tỷ 849 Triệu 1 Tỷ 970 Triệu 2 Tỷ 833 Triệu 180
Mercedes-Benz GLS 3 Tỷ 850 Triệu 4 Tỷ 350 Triệu 4 Tỷ 599 Triệu 4 Tỷ 599 Triệu 4
Mercedes-Benz CL class 986 Triệu 986 Triệu 2 Tỷ 149 Triệu 2 Tỷ 149 Triệu 2
Mercedes-Benz CLA class 925 Triệu 1.9 Tỷ 1 Tỷ 398 Triệu 1 Tỷ 499 Triệu 14
Mercedes-Benz CLS class 2 Tỷ 915 Triệu 2 Tỷ 915 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Mercedes-Benz G class 5 Tỷ 999 Triệu 7 Tỷ 550 Triệu 8.8 Tỷ 13.7 Tỷ 18
Mercedes-Benz GL Class 568 Triệu 3.3 Tỷ 6.5 Tỷ 6.5 Tỷ 13
Mercedes-Benz GLA-Class 890 Triệu 1 Tỷ 790 Triệu 1 Tỷ 616 Triệu 1 Tỷ 859 Triệu 20
Mercedes-Benz GLC-Class 1 Tỷ 520 Triệu 2 Tỷ 889 Triệu 1 Tỷ 640 Triệu 2 Tỷ 949 Triệu 124
Mercedes-Benz GLE-Class 4 Tỷ 129 Triệu 4 Tỷ 370 Triệu Chưa có dữ liệu 4
Mercedes-Benz GLK Class 550 Triệu 1 Tỷ 270 Triệu Chưa có dữ liệu 27
Mercedes-Benz Maybach 5.6 Tỷ 8 Tỷ 150 Triệu Chưa có dữ liệu 5
Mercedes-Benz MB 575 Triệu 575 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Mercedes-Benz ML Class 250 Triệu 500 Triệu Chưa có dữ liệu 4
Mercedes-Benz Sprinter 220 Triệu 313 Triệu Chưa có dữ liệu 2
Mercedes-Benz V Class 1 Tỷ 499 Triệu 3.3 Tỷ Chưa có dữ liệu 8