Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes-Benz tháng 01/2021

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Mercedes-Benz S class 155 Triệu 10.5 Tỷ 3 Tỷ 210 Triệu 19.1 Tỷ 124
Mercedes-Benz C class 130 Triệu 2 Tỷ 330 Triệu 1 Tỷ 165 Triệu 1 Tỷ 929 Triệu 316
Mercedes-Benz A class 735 Triệu 1 Tỷ 279 Triệu Chưa có dữ liệu 6
Mercedes-Benz E class 57 Triệu 2 Tỷ 849 Triệu 1 Tỷ 970 Triệu 2 Tỷ 833 Triệu 187
Mercedes-Benz GLS 3 Tỷ 850 Triệu 4 Tỷ 350 Triệu 4 Tỷ 599 Triệu 9 Tỷ 999 Triệu 6
Mercedes-Benz CL class 950 Triệu 950 Triệu 2 Tỷ 149 Triệu 2 Tỷ 149 Triệu 2
Mercedes-Benz CLA class 698 Triệu 1.9 Tỷ 1 Tỷ 398 Triệu 1 Tỷ 499 Triệu 15
Mercedes-Benz CLK class 498 Triệu 498 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Mercedes-Benz CLS class 2 Tỷ 915 Triệu 2 Tỷ 915 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Mercedes-Benz G class 5 Tỷ 999 Triệu 7 Tỷ 550 Triệu 8.8 Tỷ 13.7 Tỷ 22
Mercedes-Benz GL Class 568 Triệu 6 Tỷ 450 Triệu 6.5 Tỷ 6.5 Tỷ 14
Mercedes-Benz GLA-Class 890 Triệu 1 Tỷ 790 Triệu 1 Tỷ 616 Triệu 1 Tỷ 859 Triệu 20
Mercedes-Benz GLC-Class 1 Tỷ 520 Triệu 2 Tỷ 889 Triệu 1 Tỷ 640 Triệu 2 Tỷ 949 Triệu 125
Mercedes-Benz GLE-Class 4 Tỷ 129 Triệu 4 Tỷ 370 Triệu Chưa có dữ liệu 4
Mercedes-Benz GLK Class 498 Triệu 1 Tỷ 270 Triệu Chưa có dữ liệu 34
Mercedes-Benz Maybach 5.6 Tỷ 8 Tỷ 150 Triệu 17.6 Tỷ 17.9 Tỷ 8
Mercedes-Benz MB 575 Triệu 575 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Mercedes-Benz ML Class 250 Triệu 500 Triệu Chưa có dữ liệu 4
Mercedes-Benz R class 398 Triệu 398 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Mercedes-Benz Sprinter 220 Triệu 313 Triệu Chưa có dữ liệu 2
Mercedes-Benz V Class 1 Tỷ 499 Triệu 3.3 Tỷ Chưa có dữ liệu 8