Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu tháng 05/2024

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Isuzu Dmax 175 Triệu 540 Triệu 532 Triệu 720 Triệu 13
Isuzu mu-X 596 Triệu 695 Triệu 735 Triệu 930 Triệu 16
Isuzu F-SERIES Chưa có dữ liệu 820 Triệu 820 Triệu 1
Isuzu Hi lander 120 Triệu 350 Triệu Chưa có dữ liệu 7
Isuzu N-SERIES Chưa có dữ liệu 515 Triệu 808 Triệu 3
Isuzu NMR Chưa có dữ liệu 630 Triệu 630 Triệu 1
Isuzu QKR 200 Triệu 386 Triệu 479 Triệu 730 Triệu 7
Isuzu Samco 420 Triệu 995 Triệu Chưa có dữ liệu 4
Isuzu Trooper Chưa có dữ liệu 480 Triệu 480 Triệu 1
Isuzu VM Chưa có dữ liệu 450 Triệu 1 Tỷ 5