Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu tháng 08/2020

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Isuzu Dmax 175 Triệu 540 Triệu 532 Triệu 720 Triệu 13
Isuzu mu-X 643 Triệu 695 Triệu 735 Triệu 930 Triệu 13
Isuzu F-SERIES Chưa có dữ liệu 820 Triệu 820 Triệu 1
Isuzu Hi lander 120 Triệu 350 Triệu Chưa có dữ liệu 6
Isuzu N-SERIES Chưa có dữ liệu 515 Triệu 808 Triệu 3
Isuzu NMR Chưa có dữ liệu 630 Triệu 630 Triệu 1
Isuzu QKR 200 Triệu 200 Triệu 479 Triệu 730 Triệu 6
Isuzu Samco 595 Triệu 995 Triệu Chưa có dữ liệu 3
Isuzu Trooper Chưa có dữ liệu 480 Triệu 480 Triệu 1
Isuzu VM Chưa có dữ liệu 160 Triệu 1 Tỷ 3