Bảng giá xe ô tô hãng Chevrolet tháng 10/2020

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Chevrolet Colorado 280 Triệu 695 Triệu 594 Triệu 839 Triệu 71
Chevrolet Cruze 208 Triệu 4 Tỷ 680 Triệu 420 Triệu 699 Triệu 144
Chevrolet Orlando 298 Triệu 520 Triệu Chưa có dữ liệu 11
Chevrolet Spark 80 Triệu 1 Tỷ 870 Triệu 259 Triệu 389 Triệu 157
Chevrolet Aveo 169 Triệu 385 Triệu 379 Triệu 495 Triệu 41
Chevrolet Trailblazer Chưa có dữ liệu 785 Triệu 1 Tỷ 66 Triệu 32
Chevrolet Captiva 225 Triệu 675 Triệu 819 Triệu 879 Triệu 84
Chevrolet Trax 495 Triệu 549 Triệu Chưa có dữ liệu 2
Chevrolet Vivant 178 Triệu 179 Triệu Chưa có dữ liệu 2