Bảng giá xe ô tô hãng Audi tháng 05/2024

Mẫu xe Xe cũ Xe mới Số lượng tin
Audi A1 498 Triệu 1 Tỷ 350 Triệu 1 Tỷ 99 Triệu 1 Tỷ 99 Triệu 6
Audi A3 785 Triệu 855 Triệu Chưa có dữ liệu 4
Audi A4 435 Triệu 1 Tỷ 550 Triệu Chưa có dữ liệu 5
Audi A5 999 Triệu 2 Tỷ 199 Triệu 2 Tỷ 350 Triệu 2 Tỷ 350 Triệu 10
Audi A6 690 Triệu 1 Tỷ 890 Triệu Chưa có dữ liệu 14
Audi A7 1 Tỷ 950 Triệu 1 Tỷ 950 Triệu Chưa có dữ liệu 1
Audi A8 1 Tỷ 950 Triệu 2 Tỷ 868 Triệu Chưa có dữ liệu 3
Audi Q3 920 Triệu 1 Tỷ 350 Triệu Chưa có dữ liệu 3
Audi Q5 725 Triệu 2 Tỷ 220 Triệu 2 Tỷ 490 Triệu 2 Tỷ 490 Triệu 18
Audi Q7 456 Triệu 3 Tỷ 189 Triệu 6 Tỷ 580 Triệu 6 Tỷ 580 Triệu 15
Audi Q8 4.1 Tỷ 4.1 Tỷ Chưa có dữ liệu 1
Audi TT 700 Triệu 1 Tỷ 690 Triệu Chưa có dữ liệu 3